Hrvatska

Slovenija

Nemačka

Rusija

Bugarska

madjarska.jpg

Italija

Francuska

Rumunija

Češka

turska.jpg

Holandija

Švedka

Danska

finland.jpg

Norveska

estonija.jpg

albanija.jpg

galicija.jpg

malta.jpg

tajland.jpg

Vi ste na stranici: Home › Dopuna tonera › Dopuna tonera

Dopuna tonera

 

Dopuna toneraDopuna toneraDa krenemo redom – šta je u stvari DOPUNA,PUNJENJE,RECIKLAŽA tonera?

Reciklaža (reparacija, regeneracija, punjenje...) je termin koji označava niz operacija koje za cilj imaju da ispražnjenu laser toner kasetu dovedu ponovo u funkcionalno stanje, kako bi se ona mogla ponovo koristiti u procesu štampe. Koje operacije će sačinjavati ovaj proces razlikuju se od tehnološkog postupka koji se primenuje, a mi ćemo ovde navesti kroz koje procese prolazi vaša kaseta kada dođe „na sto“ kod naših servisera.  

» Rasklapanje kasete na njene sastavne delove;
» Detaljno čišćenje delova od zaostalog tonera i nečistoća;
» Tretiranje sklopova namenskim hemikalijama radi njihovog osvežavanja;
» Reparacija zaptivnih delova, i eventualna zamena neispravnih bubnjeba brisača ili magnetnih valjaka;
» Punjenje rezervoara kvalitetnim toner prahom. Pri tome se  rezervoar puni do maksimalnog kapaciteta, što rezultira većim tiražom;
» Sastavljanje izservisiranih delova;
» Testiranje gotove kasete;

Reciklaža

Reciklaža

Punjenje tonera omogućava čak i trostruku upotrebu iste toner kasete pod uslovom da na njoj nema mehaničkih oštećenja. Dopunjeni toner ne može prouzrokovati nikakvo oštećenje Vašeg štampača.

Sav repromaterijal koji se koristi u procesu punjenja toneta je vrhunskog kvaliteta. Nijedna dopunjena-reciklirana toner kaseta ne može da ošteti štampač ako je napunjena sa predviđenim toner prahom i ugrađenim potrebnim rezevnim delovima za taj tip kaseta.

Koristeći naše usluge dopune vaših toner kertridža kad god je to moguće pre nego kupujući nove, učestvujete malim delom u održavanju globalnog eko sistema.