Hrvatska

Slovenija

Nemačka

Rusija

Bugarska

madjarska.jpg

Italija

Francuska

Rumunija

Češka

turska.jpg

Holandija

Švedka

Danska

finland.jpg

Norveska

estonija.jpg

albanija.jpg

galicija.jpg

malta.jpg

tajland.jpg

Vi ste na stranici: Home › Servis štampača › Servis štampača

Servis štampača


Posle duže upotrebe dolazi do zastoja i nepravilnog rada štampača jer mehaničke komponente otkazuju usled habanja u toku rada. Takođe dolazi i do lošijeg kvaliteta otiska, usled zaprljanosti optike i otkazivanja laserske jedinice.

Usluge koje pružamo vezano za servis štampača i servis fotokopir aparata, podrazumevaju kompletno čišćenje. Aparat se sređuje, čisti i proveravaju se svi njegovi vitalni delovi. Po potrebi se zamenjuju dotrajali delovi uz saglasnost korisnika.


PREVENTIVNI SERVIS

Kod preventivnih servisa se pravovremeno uočavaju i zamenjuju dotrajali delovi što produžava radni vek štampača. Vrši se generalno čišćenje i podmazivanje štampača u koje spada: odstranjivanje svih nečistoća u štampaču, čišćenje vitalnih sklopova, senzora, podešavanje step hoda kao i ukupnih radnih parametara, održavanje gumenih i zupčastih prenosnih mehanizama teflonskog i silikonskog valjka, senzora za pravilan rad, procesor i kontrolera. Servisiranje laser jedinice sa čišćenjem i štelovanjem optike.

Preventivnim održavanjem produžujemo trajanje štampača, te omogućujemo da Vas vaš štampač ne izneveri baš kad Vam najviše treba.

Posedujemo veliki asortiman rezervnih delova za sve tipove štampača i fotokopir aparata.